Print
dr hab. inż. Tomasz Bajda, prof. nadzw. AGH - przewodniczący
dr inż. Elżbieta Hycnar - zastępca przewodniczącego
mgr inż. Agnieszka Pawłowska - zastępca przewodniczącego
dr hab. inż. Jakub Matusik
Maciej Bobulski
dr Krzysztof Dudek
mgr Ewa FirlitLogo KMPiG
mgr inż. Magdalena Wołowiec - sekretarz